Monografie

Stanislava Přádná:
Miloš Forman: Filmař mezi dvěma kontinenty

Host, Brno, Česká republika, 2009

Dosud nejrozsáhlejší a také nejdůkladnější Formanova monografie. Vychází z podrobného studia jeho tvorby a shrnuje a vytěžuje dostupnou literaturu o něm, včetně množství domácích i zahraničních kritických reflexí. Připojena je též bibliografie knih vztahujících se k Miloši Formanovi a jeho úplná filmografie sestavená pracovníkem pražského Národního filmového archivu Milošem Fikejzem, která zahrnuje rovněž Formanovu spolupráci na filmech jiných režisérů, dokumenty o něm a divadelní režii. Nechybí rejstřík jmen a anglické resumé.

A. J. Liehm:
The Milos Forman Stories

IASP, New York, USA, 1975
Sixty-Eight Publishers, Toronto, Kanada, 1976, druhé vydání

Publikace kombinuje vyprávění Miloš Formana, zaznamenávané autorem od zimy 1972 do jara 1973, s jeho postřehy a s recenzemi jednotlivých Formanových filmů. Přílohou je rozhovor s Milošem Formanem, který poskytl Filmovým a televizním novinám pro vydání 23. ledna  1969. V posledním českém vydání následuje ještě Liehmova stať o Miloši Formanovi z roku 1980, v níž rozebírá jeho tvorbu až k Valmontovi (1989). Autor vykládá dílo Miloše Formana především v ideologickém kontextu reformních proudů 60.  let.

Další vydání

A. J. Liehm:
Příběhy Miloše Formana

Mladá fronta, Praha, Česká republika, 1993

Jan Foll:
Miloš Forman

Československý filmový ústav, Praha, Československo, 1989 (edice Malé filmové profily)

Publikace je stručným přehledem tvorby Miloše Formana. Faktografickým východiskem jsou pro autora Liehmovy Příběhy Miloše Formana. Follův text však usiluje o větší konkrétnost a střízlivou analytičnost. Na rozdíl od oficiální československé kritiky 80. let, která v americké tvorbě Miloše Formana často shledávala podlehnutí komerčním kalkulům, mluví Foll pouze o změně způsobu, kterým svá podobenství vytváří. „Celým dosavadním Formanovým dílem se totiž jako červená nit táhne jediné ústřední téma ohledávající spletité cesty lidské svobody v konfliktech s jejím různorodým utlačováním,“ tvrdí Foll. I na malé ploše si všímá okolností vzniku jednotlivých snímků, jejich literárního základu, použitých technických prostředků a hereckého obsazení a zároveň usiluje o jejich vsazení do širšího kinematografického i filozofického kontextu.

Jasmin Dizdarevič:
Konkurs na režiséra Miloše Formana

AG kult, Praha, Česká republika, 1990

Autorova absolventská práce z FAMU je kompilací rozhovorů autora s přáteli a spolupracovníky Miloše Formana a zároveň analýzou Formanovy tvorby. Kniha vyšla v dnes nevídaném nákladu 50 000 výtisků, jelikož v Československu zachytila nakladatelský boom po „sametové revoluci“ (1989), v němž už samotné jméno komunisty zakazovaného emigranta Miloše Formana působilo na čtenáře jako magnet.

Christian Aguilera:
Milos Forman: El cineasta del inconformismo / Miloš Forman: Nekonformní filmař

Berenice, Córdoba, Španělsko, 2006

Tato rozsáhlá a podrobná monografie z pera Christiana Aguilery je první španělskou publikací o Miloši Formanovi. Pověst filmaře, který na sebe upozornil přinejmenším kontroverzními a ve své době nepochopenými tématy, nebyla ve španělštině dříve reflektována odpovídajícími odbornými publikacemi. Autor Christian Aguilera je vedoucím obsahu www.cinearchivo.com, nejkomplexnější filmové databáze ve španělštině.

César Ballester:
Miloš Forman

Cátedra, Madrid, Španělsko, 2007

Tato monografie představuje současný pohled na filmovou tvorbu režiséra Miloše Formana a přináší klíč k pochopení tématiky jeho filmů. Pro filmy Miloše Formana je vždy charakteristická kritika společnosti, v níž žije. Autor vnímá Formana jako představitele dvou kinematografických hnutí, která vážně zpochybňovala establishment. Prvním z nich byla československá nová vlna, jež kritizovala nedostatky socialistického režimu. Později, po invazi sovětských vojsk v roce 1968, se Miloš Forman připojil k hnutí nového Hollywoodu. To vyvrcholilo v 70. letech a reflektovalo proměnu americké společnosti (sociální, rasovou a sexuální), válečný konflikt ve Vietnamu a zneužití moci americkými vládami.

Thomas J. Slater:
Milos Forman. A Bio-Bibliography

Greenwood press, Westport, Connecticut, USA, 1987

Jedna z nejucelenějších studií analyzující dílo Miloše Formana. Je uvedena krátkým životopisem, který zasazuje do kontextu umělecký a filozofický vývoj jeho tvorby. Její nejrozsáhlejší část tvoří kritická filmografie s anotacemi a bibliografie s předmluvou.